Buku yang secara harafiah diluar dunia ini. Download dan bacalah untuk diri anda!

Gerakan Raelian

Vietnamese ebooks [ Vietnamese ebooks ]

 facebook  google ReTweet

Bức thông điệp của những người ngoài trái đất

Quyển sách đầu tiên trong loạt sách cùng chủ đề, việc đọc cuốn sách này là điều tốt nhất cho bạn.

Từ rất lâu rồi, mọi người đều cho rằng trái đất có hình phẳng và mặt trời quay xung quanh trái đất. Ngày nay, bất cứ ai cũng đều biết rằng cuộc sống trên trái đất chẳng qua là kết quả của một quá trình tiến hóa ngẫu nhiên hoặc là sản phẩm của một thế lực siêu nhiên. Liệu còn cách nào khác chăng? Trong cuốn “Thông điệp từ những Nhà thiết kế”, Rael sẽ giới thiệu cho chúng ta về một khả năng thứ 3: đó là mọi sự sống trên trái đất đều được tạo ra nhờ vào bàn tay của những nhà khoa học bậc nhất đến từ một thế giới khác. Sau khi một vật thể lạ xuất hiện vào năm 1973, Rael đã biết đến thông điệp đầu tiên trong chuỗi thông điệp của người ngoài hành tinh thông qua cuộc trao đổi trực tiếp với một trong những nhà thiết kế.

Những thông điệp đó đều được trình bầy trong cuốn sách này – đây thực sự là một sự khám phá hoàn toàn mới đối với con người.

Ghi chú: Cuốn sách mới này là sự tổng hợp của 2 cuốn sách trước đó có tựa đề là “Thông điệp từ người ngoài hành tinh” và “Cùng chào đón những người ngoài hành tinh”. Bản in này (gồm cả bìa cứng và bìa mềm có bán tại Amazon.com) bao gồm cả những bức ảnh mà các sách điện tử không có.

Bạn cần có Adobe Acrobat version 5 hoặc version cao hơn để có thể xem được tài liệu này.
Author: Rael
Filesize: 1,36 MB
Downloads: 149930