Buku yang secara harafiah diluar dunia ini. Download dan bacalah untuk diri anda!

Gerakan Raelian

Vietnamese ebooks [ Vietnamese ebooks ]

 facebook  google ReTweet

Phật Di lặc: Trích đoạn từ bài giảng

Rael, người đã viết “Phật di lặc từ phương Tây”, đã chia sẻ những kiến thức và tầm nhìn của mình trong cuốn sách tuyệt với này với những trích đoạn từ rất nhiều cuộc hội thảo của Raelian do Rael thuyết giảng trong suốt 30 năm qua.

Rất nhiều các chủ đề được đưa ra trong cuốn sách, bao gồm tình yêu, hạnh phúc, sự tĩnh tâm, sự duy linh, sự trầm tư, sự hoàn hảo, phi bạo lực, khoa học, mối quan hệ yêu đương và nhiều kiến thức khác. Đây thực sự là một cuốn sách rất đáng đọc cho tất cả những ai quan tâm tới những điều tươi đẹp để có thể tận hưởng cuộc sống một cách đầy đủ và hạnh phúc.
:
Filesize: 1,98 MB
Downloads: 2956